UltraSonografi Renkli Doppler

 

Ultrasonografi ve Doppler inceleme  çeşitleri hakkında genel bilgiler

Ultrasonografi insan kulağının duyamayacağı kadar yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak yapılan kesitsel bir görüntüleme yöntemidir. Özellikle yumuşak dokular ve iç organları görüntülemek amacıyla kullanılır. Doppler ise çok yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak damarlar içindeki kan akışını ortaya koyan görüntüleme yöntemidir.

Ultrasonografi ve Doppler aynı cihazda yapılabilmektedir. Yani Doppler cihazları aynı zamanda Ultrasonografi cihazıdır. Renkli Doppler ise, görüntünün elde edildiği başlığa (prop-transducer) doğru yaklaşan ve uzaklaşan kan akışını ayırt etmek için yapılan renkle kodlama işlemine verilen isimdir.

Bu yöntemlerin insan vücudu üzerinde bugüne kadar kanıtlanmış herhangi bir zararlı etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle anne karnındaki bebek (fetus) dahil her yaş grubunda güvenle kullanılabilmektedir.

Ultrasonografi ve renkli Doppler vücudun birçok anatomik bölgesinde uygulanabilmekte ve inceleme başlıkları yapılacak incelemenin sınırlarını belirlemektedir. Hekimler hastalarına ultrasonografi ya da renkli Doppler incelemesi yapılmasını isterken aynı inceleme için farklı ifadeler kullanabilmektedir. 

Bu doküman, Ultrasonografi ve Doppler incelemesi yapılacak bir kişide kullanılan inceleme başlıklarının; hangi anatomik bölgeyi kapsadığı, ne amaçla yapıldığı, inceleme öncesinde hasta tarafından ön hazırlık yapılmasının gerekip gerekmediği ve incelemenin ne kadar zaman alacağı konusunda genel bilgiler vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Burada belirtilen inceleme süreleri, inceleme sırasında yapılan ölçümler (inceleme kalitesi), hasta yaşı, hastanın genel durumu, incelemenin yapıldığı merkezin koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Ultrasonografi inceleme çeşitleri hakkında daha detaylı bilgi ve inceleme standartları Tıbbi Ultrasonografi Derneği internet sayfasında bulunmaktadır (http://www.tud.org.tr/us.asp)

 

ULTRASONOGRAFİ İNCELEMELERİ

 

ABDOMİNAL ULTRASONOGRAFİ 

(ÜST ABDOMEN ULTRASONOGRAFİSİ) 

(ÜST KARIN ULTRASONOGRAFİSİ)              

İncelenen organ ve anamotik yapılar: Karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, dalak, pankreas, böbrekler, karın boşluğu ve karın içinden geçen büyük damar yapıları (aorta ve vena kava inferior gibi)

İnceleme amacı: Karın organlarına ait her türlü tümöral yada iltihabi olay, taş hastalıkları ve kronik hastalıklara tanı konulması, metastaz taraması yapılmasının yanı sıra belirtilen hastalıklara tanı konulduktan sonra yapılan tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi.

İnceleme öncesi hazırlık: Barsak gazları karın bölgesinden yapılacak ultrasonografi incelemelerini olumsuz etkilediğinden bu incelemeler öncesinde 6 saat kadar aç kalmak gerekmektedir. Çay ve kahve gibi safra kesesinde kasılmaya neden olan içeceklerin alınmaması da incelemenin başarısını artırmaktadır.

İnceleme süresi: 20-30 dakikadır.

 

TÜM ABDOMİNAL ULTRASONOGRAFİ 

(TÜM ABDOMEN ULTRASONAGRAFİSİ) 

(TÜM KARIN ULTRASONOGRAFİSİ)

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Üst karın ultrasonografisinde incelenen organlara ek olarak mesane ve genital organlar (kadınlarda rahim ve yumurtalıklar, erkeklerde prostat bezi) incelenir

İnceleme amacı: Üst karın ultrasonografisinde belirtilenlere ek olarak mesane yanı sıra  kadınlarda rahim ve yumurtalıklar, erkeklerde ise prostat bezi hastalıkları araştırılır.

İnceleme öncesi hazırlık: Üst karın ultrasonografisinde olduğu gibi 6 saat kadar aç kalmak gerekmektedir. Buna ek olarak inceleme öncesinde mesanenin dolu olması sağlanmalıdır. Bu amaçla inceleme öncesinde küçük tuvalete gidilmemeli ve bir miktar sıvı alınmalıdır.

İnceleme süresi: 30-45 dakikadır.

 

RENAL ULTRASONOGRAFİ 

(BÖBREK ULTRASONOGRAFİSİ)

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Bu incelemede sağ ve sol böbrek, böbrekler çevresindeki dokular ve böbreküstü bezleri (sürrenal-suprarenal bezler)  incelenir.

İnceleme  amacı:Böbreklere ait her türlü doğumsal anomali (bozukluk), tümöral yada iltihabi olay, taş hastalıkları ve kronik hastalıklara tanı konulmasının yanı sıra yapılan tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi.

İnceleme öncesi hazırlık: İnceleme öncesinde aç olmak şart değildir ancak incelemeyi yapan hekim böbrek dışındaki bir bölgede başka bir rahatsızlıktan kuşkulanırsa inceleme alanını genişletmek isteyebilir. Bu nedenle böbrek ultrasonografisi öncesinde de aç kalınması yararlı olabilir.

İnceleme süresi: 15-20 dakikadır.

 

ÜRİNER ULTRASONOGRAFİ

(BÖBREK VE İDRAR YOLLARI ULTRASONOGRAFİSİ)

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Sağ ve sol böbrek, böbrekler çevresindeki dokular, böbreküstü bezleri(sürrenal-suprarenal bezler)

üreterler (idrarı mesaneye taşıyan kanallar) ve mesane (idrar kesesi) incelenir.

İnceleme amacı: Böbrekler, üreterler (idrarı mesaneye taşıyan kanallar) ve mesaneye (idrar kesesi) ait her türlü doğumsal anomali (bozukluk), tümöral yada iltihabi olay, taş hastalıkları, kronik hastalıklar ve prostat hipertrofisine (prostat bezi büyümesi) tanı konulmasının yanı sıra yapılan tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu incelemede üreterler (idrarı mesaneye taşıyan kanallar) de inceleneceği için inceleme öncesinde 6 saat kadar aç kalınmasında yarar vardır. Buna ek olarak inceleme öncesinde mesanenin dolu olması sağlanmalıdır. Bu amaçla inceleme öncesinde küçük tuvalete gidilmemeli ve bir miktar sıvı alınmalıdır.

İnceleme süresi: 20-30 dakikadır.

 

HEPATOBİLİYER ULTRASONOGRAFİ 

(KARACİĞER, SAFRA KESESİ VE SAFRA YOLLARI ULTRASONOGRAFİSİ)

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Karaciğer, safra kesesi, safra yolları ve karaciğer içinde bulunan damarlar incelenir.

İnceleme amacı: Bu organlara ait her türlü tümöral yada iltihabi olay, taş hastalıkları ve kronik hastalıklara tanı konulması, metastaz taraması yapılmasının yanı sıra belirtilen hastalıklara tanı konulduktan sonra yapılan tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme öncesinde 6 saat kadar aç kalmak gerekmektedir. Çay ve kahve gibi safra kesesinde kasılmaya neden olan içeceklerin alınmaması da incelemenin başarısını artırmaktadır.

İnceleme süresi: 15-20 dakikadır.

 

PELVİK ULTRASONOGRAFİ 

(ALT KARIN ULTRASONOGRAFİSİ)

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Mesane ve iç genital organlar (kadınlarda rahim ve yumurtalıklar, erkeklerde prostat bezi) incelenir.

İnceleme amacı: Bu organlara ait her türlü doğumsal anomali (bozukluk), tümöral yada iltihabi olay, kist gelişimi ve prostat hipertrofisine(prostat bezi büyümesi) tanı konulmasının yanı sıra yaypılan tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi.

İnceleme öncesi hazırlık: İnceleme öncesinde mesanenin dolu olması sağlanmalıdır. Bu amaçla inceleme öncesinde küçük tuvalete gidilmemeli ve bir miktar sıvı alınmalıdır

İnceleme süresi: 15-20 dakikadır.

 

TRANSEKTAL ULTRASONOGRAFİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Erkeklerde prostat bezi ve seminal veziküller (meninin biriktiği kesecikler) incelenir.

İnceleme amacı: Prostat bezinin iyi ya da kötü huylu büyümelerine tanı konuması.

İnceleme öncesi hazırlık: İncelemeden önce büyük tuvaletin yapılarak rektumun (kalın barsak çıkışı) boşaltılmış olması incelemenin başarısını arttırır. Bu amaçla makattan sıkılarak evde uygulanabilen basit lavman yapılması (Libalax lavman vb.) önerilmektedir.

İnceleme süresi: 10-15 dakikadır.

 

TRANSVAJİNAL ULTRASONOGRAFİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Kadınlarda rahim ve yumurtalıklar incelenir.

İnceleme amacı: Rahim ve yumurtalıklara ait her türlü doğumsal anomali (bozukluk), tümöral yada iltihabi olay, kist gelişimi gibi rahatsızlıklara  tanı konulmasının yanı sıra yapılan tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi.

İnceleme öncesi hazırlık: Reglin (adet kanamasının) tamamlanması gerekir.

İnceleme süresi: 10-15 dakikadır.

 

SKROTAL ULTRASONOGRAFİ 

(TESTİS ULTRASONOGRAFİSİ)

İncelenen organ ve anatomik yapılar:  Erkeklerde testisler (yumurtalıklar) ve skrotumun (torbanın) içinde yer alan  diğer anatomik yapılar.

İnceleme amacı: Yumurtalıklarda ele gelen kitlelerin ve torbada genel şişmenin (sıvı birikmesi) değerlendirilmesi.

İnceleme öncesi hazırlık: İncelemeye gelmeden önce kasık bölgesi tüylerinin tıraş edilmesinde yarar bulunmaktadır.

İnceleme süresi: 15-20 dakikadır.

 

MEME ULTRASONOGRAFİSİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Her iki meme ve aksiller (koltukaltı) bölge.

İnceleme amacı: Memede ele gelen kitlelere tanı konulması. Özellikle genç hastalarda mamografiden daha başarılı bir inceleme yöntemidir.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi bir ön hazırlık gerekli değildir.

İnceleme süresi: 30-40 dakikadır.

 

PAROTİS VE SUBMANDİBULER ULTRASONOGRAFİ 

(TÜKRÜK BEZİ ULTRASONOGRAFİSİ)

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Her iki parotis ve submandibuler tükrük bezi (yanak ve çene altı tükrük bezleri).

İnceleme amacı: Büyük tükrük bezlerinde genel şişme, kanallarda taş oluşumu ve ele gelen kitlelerin değerlendirilmesi. 

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi bir ön hazırlık gerekli değildir. Erkeklerde sakalın uzun olması incelemeyi olumsuz etkilleyebilir.

İnceleme süresi: 15-20 dakikadır.

 

TİROİD ULTRASONOGRAFİSİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Boyun alt kısmında yer alan tiroid bezi ve komşuluğunda bulunan paratiroid bezi.

İnceleme amacı: Tiroid ve paratiroid bezlerinde büyüme, nodül varlığı, ele gelen kitlelerin değerlendirilmesi.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi bir ön hazırlık gerekli değildir.

İnceleme süresi: 15-20 dakikadır.

 

BOYUN ULTRASONOGRAFİSİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Her iki parotis ve submandibuler tükrük bezi (yanak ve çene altı tükrük bezleri), boyun alt kısmında yer alan tiroid bezi ve komşuluğunda bulunan paratiroid bezi, boyunda yer alan lenf bezleri.

İnceleme amacı: Büyük tükrük bezlerinde genel şişme, kanallarda taş oluşumu ve ele gelen kitlelerin değerlendirilmesi.  Tiroid ve paratiroid bezlerinde büyüme, nodül varlığı, ele gelen kitlelerin değerlendirilmesi. Boyundaki len bezlerindeki büyümenin değerlendirilmesi.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi bir hazırlık gerekli değildir.Erkeklerde sakalın uzun olması incelemeyi olumsuz etkileyebilir.

İnceleme süresi: 25-30 dakikadır.

 

OMUZ ULTRASONOGRAFİSİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Omuz çevresinde bulunan kaslar ve tendonlar (kas kirişleri), bursalar (sıvı kesecikleri)

İnceleme amacı: Omuz çevresinde bulunan kas ve tendonlardaki zedelenmeler ya da yırtılmaların değerlendirilmesi.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi bir ön hazırlık gerekli değildir.

İnceleme süresi: 15-20 dakikadır.

 

KALÇA EKLEMİ ULTRASONOGRAFİSİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Yenidoğan dönemindeki bebeklerde kalça eklemi.

İnceleme amacı: Doğumsal kalça çıkığının değerlendirilmesi.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi bir ön hazırlık gerekli değildir.

İnceleme süresi: 15-20 dakikadır.

 

YUMUŞAK DOKU ULTRASONOGRAFİSİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Vücudun kemikle kaplı olmayan herhangi bir bölgesi.

İnceleme amacı: Vücutta ele gelen kitle ya da yumruların değerlendirilmesi.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi bir ön hazırlık gerekli değildir

İnceleme süresi: 10-15 dakikadır.

 

TORAKS ULTRASONOGRAFİSİ

(GÖĞÜS KAFESİ ULTRASONOGRAFİSİ)

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Özel koşullarda (bkz. İnceleme amacı) akciğerler ve akciğer çevresindeki zarlar.

İnceleme amacı: Daha çok yoğun bakım hastalarında akciğer filmi çekildikten sonra akciğerlerdeki havalılığın kaybolmuş olması halinde akciğerler ve akciğer çevresindeki zarlarda sıvı birikmesi ve iltihaplanmaların değerlendirilmesi.

İnceleme öncesi ön hazırlık: Bu inceleme için herhangi bir ön hazırlık gerekli değildir

İnceleme süresi: 15-20 dakikadır.

 

TRANSFONTANEL ULTRASONOGRAFİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Özel koşullarda (bkz. İnceleme amacı) beyin, beyinceik ve çevresindeki zarlar.

İnceleme amacı: Yenidoğan dönemindeki bebeklerde henüz fontaneller (bıngıldak) kapanmamışken beyin dokusui beyincik ve çevresindeki zarlara ait sıvı birikmeleri, kanamalar ve nadir de olsa tümörlerin değerlendirilmesi.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme öncesi herhangi bir ön hazırlık gerekli değildir.

İnceleme süresi: 15-20 dakikadır.

 

ORBİTAL ULTRASONOGRAFİ 

(GÖZ ULTRASONOGRAFİSİ)

İncelenen organ ve anatomik yapılar: göz ve retrobulber (göz atrkası) bölge

İnceleme amacı: Özellikle göz merceğinin saydamlığını yitirmiş olduuğu durumlarda göz içindeki kanama, yırtılma ya da tümörlein değerlendirilmesi, Egzoftalmus (göz kürelerinin dışa doğru çıkık olması) gibi olaylarda göz arkasının değerlendirilmesi.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi bir ön hazırlık gerekli değildir.

İnceleme süresi: 20-30 dakikadır.

 

OBSTETRİK ULTRASONOGRAFİ (11-14 hafta taraması)

(HAMİLELİK ULTRASONOGRAFİSİ)

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Rahim içindeki fetus.

İnceleme amacı: Hamileliğin doğrulanması, fetusun varlığı, canlılığı ve ensedeki saydam tabakanın kalınlığının ölçülerek bazı doğumsal anomalilerin bulıunma olasılığına karar vermek.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi bir ön hazırlık gerekli değildir.

İnceleme süresi: 15-20 dakikadır.

 

OBSTETRİK ULTRASONOGRAFİ (17-24 hafta taraması) 

AYRINTILI OBSTETRİK (HAMİLELİK) ULTRASONOGRAFİ

İKİNCİ DÜZEY OBSTETRİK (HAMİLELİK) ULTRASONOGRAFİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Anne karnında yeterli büyüklüğe ulaşmış fetusun tüm anatomik yapıları. Bu incelemede başlıca: beyin, beyincik, spinal kanal (omurga ve omurilik), toraks (göğüs kafesi), kalp, karın boşluğu (karaciğer, safra kesesi, mide, böbrekler, barsaklar, mesane) ve ekstremiteler (kol,el, bacak, ayak)

İnceleme amacı: Yukarıda belirtilen tüm anatomik yapı ve organlardaki doğumsal major (büyük) anomalilerin (bozukluk) değerlendirilmesi. Normal fetuslarda da görülebilen ancak bazı doğumsal anomalilerde görülme sıklığı daha yüksek olan “soft marker”ların (yumuşak belirteç) değerlendirilerek amniosentez yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi bir ön hazırlık gerekli olmamakla birlikte, annenin icelemeden kısa süre önce aşırı tatlı yiyecekler tüketmiş olması fetusta aşırı harekete yol açarak incelemenin yapılmasını güçleştirebilmektedir.

İnceleme süresi: 45-60 dakikadır.

 

DOPPLER İNCELEMELERİ

 

KAROTİS VE VERTEBRAL RENKLİ DOOPLER ULTRASONOGRAFİ

(BOYUN DAMARLARI RENKLİ DOPPLER  ULTRASONOGRAFİ)

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Boyun bölgesinde yer alan, beyin ve beyinciği besleyen damarlar incelenir.

İnceleme amacı: Belirtilen damarlardaki daralmalar, tıkanmalar yanısıra bu damarlardan beyine pıhtı gitmesi olasılığını ortaya koymak amacıyla uygulanır.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi bir ön hazırlık gerekli değildir.

İnceleme süresi: 30-40 dakikadır.

 

ALT EKSTREMİTE ARTERİYEL RENKLİ DOOPLER ULTRASONOGRAFİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Bacak atardamarları

İnceleme amacı: Bacak atardamarlarına ait daralmalar ve tıkanıklıkları ortaya koymak amacıyla uygulanır.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi hazırlık gerekli değildir.

İnceleme süresi: Tek bacak için 30-40 dakikadır.

 

ALT EKSTREMİTE VENÖZ RENKLİ DOOPLER ULTRASONOGRAFİ

İncelenen organ ve atomik yapılar: Bacak toplardamarları.

İnceleme amacı: Bacak toplardamarlarında pıhtı oluşumu ya da yetersizliğe bağlı varis gelişimini ortaya koymak amacıyla uygulanır.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi bir ön hazırlık gerekli değildir.

İnceleme süresi: Tek bacak için 30-40 dakikadır.

 

ÜST EKSTREMİTE ARTERİYEL RENKLİ DOOPLER ULTRASONAGRAFİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Kol atardamarları

İnceleme amacı: Kol atardamarlarına ait daralmalar ve tıkanıklıkları ortaya koymak amacıyla uygulanır.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi bir ön hazırlık gerekli değildir

İnceleme süresi: Tek kol için 25-30 dakikadır.

 

 

ÜST EKSTREMİTE VENÖZ RENKLİ DOOPLER ULTRASONOGRAFİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Kol toplardamarları.

İnceleme amacı: Kol toplardamarlarında pıhtı oluşumunu ortaya koymak amacıyla uygulanır.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi bir ön hazırlık gerekli değildir.

İnceleme süresi: Tek kol için 25-30 dakikadır.

 

RENAL ARTER RENKLİ DOOPLER ULRASONOGRAFİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Böbreği besleyen atardamarlar

İnceleme amacı: Yüksek tansiyonun nedeninin böbrek atardamarlarında daralmaya bağlı olup olmadığını ortaya koymak için uygulanır

İnceleme öncesi hazırlık: İnceleme öncesinde en az 6 saat aç kalmak gerekir.İncelemeden önceki birkaç gün gaz yapıcı yiyecekler alınmaması (baklagiller,çiğ meyve-sebze vb.) ve konstipasyon (kabızlık) sorunu olan hastalara incelemeden bir gün önce barsak temizleyici ilaç verilmesi önerilmektedir.

İnceleme süresi: 30-40dakikadır.

 

SKROTAL RENKLİ DOOPLER ULTRASONOGRAFİ

(TESTİS RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİSİ)

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Testisllerin (erbezi, husye) atardamar ve toplardamarlar

İnceleme amacı: Testislerin kendi etrafında dönerek boğulması ile iltihaplanma arasında ayrım yapmak ve kısırlığa neden olan varikosel gibi toplardamar yetersizliklerini belirlemek amacıyla uygulanır.

İnceleme öncesi hazırlık: İncelemeye gelmeden önce kasık bölgesi tüylerin tıraş edilmesi gereklidir .

İnceleme süresi: 30-40 dakikadır.

 

PENİL RENKLİ DOOPLER ULTRASONOGRAFİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Penisin atardamar ve toplardamarları

İnceleme amacı: Sertleşmede yetersizliğin (iktidarsızlık) damarlara ait bir bozukluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını ortaya koymak amacıyla uygulanır.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi bir ön hazırlık gerekli değildir.

İnceleme süresi: 25-30 dakikadır.

 

RENAL TRANSPLANT RENKLİ DOOPLER ULTRASONOGRAFİ

(NAKİL BÖBREK RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ)

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Nakil böbreğin atardamar ve toplardamarları.

İnceleme amacı: Nakil böbrek atardamarında daralma, toplardamarında pıhtı oluşumu yanısıra doku reddi gibi olayların ortaya konulması amacıyla uygulanır.

İnceleme öncesi hazırlık: İnceleme öncesinde 6saat açlık gerekir. Bu hastalarda sıvı alınımının kısıtlanması sakıncalı olabileceği için açlık konusunun hastayı izleyen nefroloji uzmanına onaylatılması gerekir.

İnceleme süresi: 30-40 dakikadır.

 

PORTAL VEN RENKLİ DOOPLER

İncelenen organ ve anatomik bilgiler: Karaciğere gelen ana toplardamarlar.

İnceleme amacı: Karaciğer toplardamarında pıhtı oluşumu ya da basınç artışını ortaya koymak amacıyla uygulanır.

İnceleme öncesi hazırlık: Barsak gazları karın bölgesinden yapılacak ultrasonografi incelemelerini olumsuz etkilediğinden bu incelemeler öncesinde en ez 6 saat aç kalmak gereklidir

İnceleme süresi: 25-30 dakikadır.

 

HEPATİK VEN RENKLİ DOOPLER ULTRASONOGRAFİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Karaciğerden ayrılan toplardamarlar

İnceleme amacı: Karaciğerden ayrılan toplardamarlardaki tıkanıklıkları ortaya koymak amacıyla uygulanır.

İnceleme öncesi hazırlık: Barsak gazların karın bölgesinden yapılacak ultrasanografi incelemelerini olumsuz etkilediğinden bu incelemeler öncesinde en az 6 saat aç kalmak gereklidir.

İnceleme süresi: 25-30 dakikadır.

 

ABDOMİNAL AORTA RENKLİ DOOPLER ULTRASONOGRAFİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Karından geçen ana atardamar

İnceleme amacı: Karından geçen ana damardaki daralma, tıkanıklık ya da baloncuk oluşumu (anevrizma) gibi olayları ortaya koymak amacıyla uygulanır.

İnceleme öncesi hazırlık: Barsak gazları karın bölgesinden yapılacak ultrasonografi incelemelerini olumsuz etkilediğinden bu incelemeler öncesinde en az 6 saat aç kalmak gereklidir.

İnceleme süresi: 20-30 dakikadır.

 

VENA KAVA İNFERİOR RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Karından geçen ana toplardamar.

İnceleme amacı: Bu damardaki pıhtı oluşumunu değerlendirmek amacıyla uygulanır.

İnceleme öncesi hazırlık: Barsak gazları karın bölgesinden yapılacak ultrasonografi incelemelerini olumsuz etkilediğinden bu incelemeler öncesinde en az 6 saat aç kalmak gereklidir.

İnceleme süresi: 20-30 dakikadır.

 

TİROİD BEZİ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Tiroid bezi damarları

İnceleme amacı: Tiroid bezindeki nodüllerin iyi ya da kötü huylu olabileceğinin ayrımına yardımcı olma yanısıra, yangısal olaylarda ortaya çıkan damar artışını değerlendirmek.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi bir ön hazırlık gerekli değildir.

İnceleme süresi: 20-30 dakikadır.         

 

MEME RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Memede yer alan kitlelere ait damarlar. 

İnceleme amacı: Memede saptanan kitlenin iyi ya da kötü huylu olabileceğinin ayrımınına yardımcı olmak amacıyla uygulanır.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi bir hazırlık gerekli değildir.

İnceleme süresi: 30-40 dakikadır.

 

KİTLE LEZYONU RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Kitleye ait damarlar

İnceleme amacı: Kitlelerin iyi ya da kötü huylu olabileceğinin ayrımınına yardımcı olmak amacıyla uygulanır.

İnceleme öncesi hazırlık: kitlenin yer aldığı organa göre değişir. Karın içi kitlelerde en az 6 saat açlık gereklidir.

İnceleme süresi: 15-20 dakikadır.

 

ORBİTA RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Göz damarları

İnceleme amacı: Gözün arkasında bulunnan atardamar ve toplardamarla ait hastalıkları ortaya koymak amacıyla uygulanır.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi bir ön hazırlık gerekli değildir.

İnceleme süresi: 30-40 dakikadır.

 

OBSTETRİK RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

İncelenen organ ve anatomik yapılar: Anne karnındaki fetusa ait damarlar yanısıra anneden fetusa giden ve gelen atardamar ile toplardamarlar

İnceleme amacı: Fetusun gelişimindeki yetersizlik, buna bağlı olarak fetusun sağlığındaki bozulmayı belirlemek ve fetusun sağlığı bozulmadan önce doğurtulma zamanını belirlemek amacıyla uygulanır.

İnceleme öncesi hazırlık: Bu inceleme için herhangi hazırlık gerekli değildir.

İnceleme süresi: Gebelik haftasına ve incelemede istenilen detaya göre 30-60 dakika arasında değişir.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

Ultrasonografi ve Renkli Doppler iletisim